Zalety ślubu konkordatowego

Jeszcze do niedawna młode pary miały podwójną okazję do świętowania. Pierwszą, którą stanowił ślub cywilny, drugą – ślub kościelny. Miało to oczywiście swoje zalety oraz wady, w tym między innymi dodatkowe sprawy organizacyjne i formalne. Od 1998 roku istnieje możliwość połączenia uroczystości kościelnej ze świecką w postaci ślubu konkordatowego. Zatem, czym jest ślub konkordatowy?

Czym są śluby konkordatowe?

Jak wspomniano powyżej, przed wprowadzeniem połączonej ceremonii zaślub, młode pary składały przysięgę dwukrotnie. Za pierwszym razem w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ten ślub miał skutek prawny wobec państwa i znajdował umocowanie w przepisach świeckich. Następnie odbywała się ceremonia w kościele, która stanowiła jeden z sakramentów. Zmiana wprowadzona w 1998 roku umożliwiła połączenie obu wydarzeń w postaci ślubu konkordatowego. W tym wypadku ceremonia kościelna połączona jest z aktem prawnym. I choć ślub konkordatowy jest ślubem o charakterze wyznaniowym – rodzi on również skutki w prawie świeckim.

Zalety ślubu konkordatowego 

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać do tego, że ślub jest ogromnym przeżyciem emocjonalnym dla każdej młodej pary. Ceremonię zaślubin poprzedzają wielotygodniowe przygotowania. W tym czasie podejmowane są decyzje dotyczące ślubnych stylizacji, oprawy muzycznej, przewodniego koloru ślubnego przyjęcia czy menu. Młoda para ma zatem bardzo dużo obowiązków. Każda propozycja, która sprzyja lepszej organizacji wesela oraz zmniejsza ilość zadań jest zatem pożądana. W trosce o młode pary zrodził się zatem i wszedł w życie pomysł połączenia ceremonii kościelnej ze świecką. I choć z początku pewnie wiele panien młodych było zasmuconych z powodu konieczności wyboru jedynie jednej ślubnej sukienki, to jednak wraz z upływem czasu również one doceniły to wygodne rozwiązanie. Wśród zalet ślubu konkordatowego wymienić można zatem możliwość ograniczenia formalności oraz zmniejszenie związanego z nimi stresu organizacyjnego. Ponadto, nie ma konieczności zsynchronizowania terminów w dwóch różnych instytucjach – religijnej i świeckiej, co nie zawsze było możliwe.                   

Warunki konieczne do zawarcia ślubu konkordatowego

Zgodnie z przepisami prawa świeckiego, w tym Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, ślub konkordatowy może być zawarty oraz co ważne wywołać skutki prawne tylko wówczas gdy zostaną spełnione równocześnie dwa warunki. Pierwszy z nich wymaga aby kobieta oraz mężczyzna w dniu zaślubin odbywających się w ramach prawa Kościoła lub innego związku wyznaniowego w obecności duchownego złożyli jednoczesną wolę zawarcia małżeństwa, które podlegać będzie prawu polskiemu. Ponadto, aby ślub pociągał za sobą skutki prawne kierownik właściwego Urzędu Stanu Cywilnego musi sporządzić akt małżeństwa. Należy podkreślić, że ślub konkordatowy nie może być utożsamiany ze ślubem cywilnym czy jednostronnym.  

Czy są jakieś ograniczenia dotyczące zawierania ślubu konkordatowego?  

Zgodnie z przepisami prawa ślubu konkordatowego nie mogą zawrzeć osoby, które nie ukończyły 18. roku życia lub są ze sobą spokrewnione. Od tych zasad są jednak pewne odstępstwa. Dotyczą one między innymi sytuacji, w której kobieta zawiera związek za zgodą sądu w przypadku ukończenia przez nią 16. roku życia. W przypadku spowinowacenia przyszłych małżonków również wymagana jest pozytywna opinia sądu. W odniesieniu do ślubu z obcokrajowcem wymagany jest dokument potwierdzający możliwość zawarcia ślubu zgodnie z prawem kraju pochodzenia, który zostanie przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.